Taicera

Taicera

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH: Phối hợp với chính sách tiến về phía Nam lúc bấy giờ của Chính phủ, đã nhanh chóng đến Việt Nam khảo sát tình hình, nhận thấy rằng ngành vật liệu xây dựng có cơ hội phát triển mạnh mẽ. Tháng giêng năm 1994, Công ty Taicera trở thành công ty gạch men đầu tư 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam.

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN: Năm 1994 thành lập công ty.Năm 1997, Taicera vinh dự là nhà máy gạch men đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng nhận hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế - ISO 9002. Năm 2006 niêm yết cổ phiếu trên trung tâm giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh. Năm 2008 được đưa vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn tại Việt Nam.

MỤC ĐÍCH THÀNH LẬP: Đem lại môi trường sống tươi đẹp cho con người.

TẦM NHÌN: Trở thành Công ty phục vụ gạch men có sức cạnh tranh lớn nhất Châu Á.

PHƯƠNG CHÂM KINH DOANH: UY TÍN - CHẤT LƯỢNG - SÁNG TẠO - TỐC ĐỘ. ƯU THẾ CẠNH TRANH: Vị trí địa lý , sản phẩm, đội ngũ kinh doanh, mục tiêu kinh doanh, sản xuất, R&D, QC, ebusiness.

6 NGUYÊN TẮC ĐỂ TẠO RA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ƯU TÚ:

- Không ngừng huấn luyện đào tạo cho nhân viên.

- Nguồn nguyên liệu ổn định.

- Thiết bị máy móc hiện đại hóa.

- Quy trình sản xuất tốt.

- Toàn thể nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm.

- Không ngừng khai thác nghiên cứu.


Gạch Taicera MS4747-525

Thông tin gạch Taicera MS4747-525 Mã sản phẩm: MS4747-918 Dòng gạch: Polished granite tiles Xương ...

Gạch Taicera MS4747-918

Thông tin gạch Taicera MS4747-918 Mã sản phẩm: MS4747-918 Dòng gạch: Polished granite tiles Xương ...

Gạch Taicera MS4747-319

Thông tin gạch Taicera MS4747-319 Mã sản phẩm: MS4747-319 Dòng gạch: Polished granite tiles Xương ...

Gạch Taicera MS4747-318

Thông tin gạch Taicera MS4747-318 Mã sản phẩm: MS4747-318 Dòng gạch: Polished granite tiles Xương ...

Gạch Taicera HC600X298-312N

Thông tin chi tiết gạch Taicera HC600X298-312N Mã sản phẩm: PC600X298-312N Kích thước: 30x60 Xương gạch: Granite Bề mặt: Mài bóng Thương hiệu : Taicera

Gạch Taicera PC600X298-318N

Thông tin chi tiết gạch Taicera PC600X298-318N Mã sản phẩm: PC600X298-312N Kích thước: 30x60 Xương gạch: Granite Bề mặt: Mài bóng Thương hiệu : Taicera

Gạch Taicera PC600X298-312N

Thông tin chi tiết gạch Taicera PC600X298-312N Mã sản phẩm: PC600X298-312N Kích thước: 30x60 Xương gạch: Granite Bề mặt: Mài bóng Thương hiệu : Taicera

Gạch Taicera PC600X298-703N

Thông tin chi tiết gạch Taicera PC600X298-703N Mã sản phẩm: PC600X298-703N Kích thước: 30x60 Xương gạch: Granite Bề mặt: Mài bóng Thương hiệu : Taicera

Gạch Taicera PC600X298-702N

Thông tin chi tiết gạch Taicera PC600X298-703N Mã sản phẩm: PC600X298-702N Kích thước: 30x60 Xương gạch: Granite Bề mặt: Mài bóng Thương hiệu : Taicera

Gạch Taicera PC600X298-762N

Thông tin chi tiết gạch Taicera PC600X298-763N Mã sản phẩm: PC600X298-762N Kích thước: 30x60 Xương gạch: Granite Bề mặt: Mài bóng Thương hiệu : Taicera

Gạch Taicera PC600X298-763N

Thông tin chi tiết gạch Taicera PC600X298-763N Mã sản phẩm: PC600X298-763N Kích thước: 30x60 Xương gạch: Granite Bề mặt: Mài bóng Thương hiệu : Taicera

Gạch lát 80x80 Taicera P87543N

     Mã sản phẩm: P87543N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch lát 80x80 Taicera P87542N

     Mã sản phẩm: P87542N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch lát 80x80 Taicera P87763N

     Mã sản phẩm: P87763N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch lát 80x80 Taicera P87762N

     Mã sản phẩm: P87762N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch lát 80x80 Taicera P87703N

     Mã sản phẩm: P87703N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch lát 80x80 Taicera P87702N

     Mã sản phẩm: P87702N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch lát 80x80 Taicera P87625N

     Mã sản phẩm: P87625N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch lát 80x80 Taicera P87615N

     Mã sản phẩm: P87615N Kích thước: 80x80cm ( 800x800mm ) Xương gạch: Xương granite ...

Gạch ốp 30x60 Taicera GR63918- A6

Mã sản phẩm: GR63918- A6 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera GR63911- A6

Mã sản phẩm: GR63911- A6 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera W63035

Mã sản phẩm: W63035 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera W63033

Mã sản phẩm: W63033 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera W63032

Mã sản phẩm: W63032 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63939

Mã sản phẩm: G63939 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63938

Mã sản phẩm: G63938 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63937

Mã sản phẩm: G63937 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63935

Mã sản phẩm: G63935 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63919

Mã sản phẩm: G63919 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63918

Mã sản phẩm: G63918 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63915

Mã sản phẩm: G63915 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2

Gạch ốp 30x60 Taicera G63913

Mã sản phẩm: G63913 Công năng: Gạch ốp lát Thương hiệu: Taicera Nơi sản xuất: Việt Nam Đơn vị tính : M2
Đang xem 1/7 trang. Tổng số: 199 bản ghi được tìm thấy.