Sevilla

Sevilla


LÒ VI SÓNG SV - V25 LÒ VI SÓNG SV - V25
new
-25%

LÒ VI SÓNG SV - V25

Thông số kỹ thuật ✅ Dung tích: 25L ✅ Kích thước: 595 x 400 x 388 mm (RxSxC)
Máy rửa bát cao cấp SV - R08 Máy rửa bát cao cấp SV - R08
new
-25%
Máy rửa bát cao cấp SV - R05 Máy rửa bát cao cấp SV - R05
new
-25%
Máy rửa bát cao cấp SV - R14 Máy rửa bát cao cấp SV - R14
new
-25%

Máy rửa bát cao cấp SV - R14

Thông số kỹ thuật ✅ Mức tiêu thụ nước: 10L/lần ✅ Mức tiêu thụ điện năng: 1.850 kw/h ✅ Áp ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70I Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70I
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70I

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70B Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70B
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70B

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 08 BLACK Máy hút khử mùi cao cấp SV - 08 BLACK
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 08 BLACK

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 BLACK Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 BLACK
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 BLACK

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 inox Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 inox
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 inox

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Black Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Black
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Black

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Black Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Black
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Black

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Inox Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Inox
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Inox

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Inox Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Inox
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Inox

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 W Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 W
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 W

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 WR Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 WR
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 WR

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 2 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700 SYP Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700 SYP
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700 SYP

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220-240 / 50-60 Hz ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 1x100W ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 600 SYP Máy hút khử mùi cao cấp SV - 600 SYP
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 600 SYP

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp : 220-240 / 50-60 Hz ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 1x100W ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700C Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700C
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700C

Thông số kỹ thuật ✅ Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz ✅ Công suất hút: 700m3/h ✅ Độ ồn: <45 dB ✅ Động cơ: 1x100W ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 190 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 190
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 190

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 180 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 180
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 180

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 170 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 170
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 170

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 320 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 320
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 320

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 327 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 327
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 327

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 380 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 380
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 380

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 325 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 325
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 325

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 328 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 328
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 328

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 386 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 386
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 386

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV - H360 Máy hút khử mùi cao cấp SV - H360
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV - H360

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV -350 Máy hút khử mùi cao cấp SV -350
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV -350

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV -355 Máy hút khử mùi cao cấp SV -355
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV -355

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV -529 Máy hút khử mùi cao cấp SV -529
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV -529

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Máy hút khử mùi cao cấp SV -527 Máy hút khử mùi cao cấp SV -527
new
-25%

Máy hút khử mùi cao cấp SV -527

Thông số kỹ thuật ✅ Công suất hút: 1300m3/h ✅ Độ ồn: <50 dB ✅ Động cơ: 1x170W ✅ Ống thoát: 2m đường kính 150 ...
Đang xem 1/4 trang. Tổng số: 116 bản ghi được tìm thấy.