Kích thước 300x300

Kích thước 300x300


Gạch lát Catalan 30x30 3356
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3356
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men nhám
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát Catalan 30x30 3354
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3354
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men nhám
Đơn Vị Tính Hộp 
Gạch lát Catalan 30x30 3353
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3353
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men nhám
Đơn Vị Tính Hộp
Gạch lát Catalan 30x30 3352
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3352
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men nhám
Đơn Vị Tính Hộp
Gạch lát Catalan 30x30 3351
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3351
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men nhám
Đơn Vị Tính hộp
Gạch lát Catalan 30x30 3348
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3348
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men Matt,mài mặt.
Đơn Vị Tính hộp
Gạch lát Catalan 30x30 3347
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3347
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men Matt,mài mặt.
Đơn Vị Tính Hộp
Gạch lát Catalan 30x30 3346
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3346
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men Matt,mài mặt.
Đơn Vị Tính hộp
Gạch lát Catalan 30X30 3345
Giá bán: 1,400,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3345
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men Matt
Đơn Vị Tính hộp
Gạch lát Catalan 30X30 3344
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3344
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men Matt, Mài cạnh
Đơn Vị Tính hộp
Gạch lát Catalan 30x30 3343
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3343
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men Matt, Mài cạnh
Đơn Vị Tính Hộp
Gạch lát Catalan 30x30 3350
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 3350
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 30×30
Loại gạch Ceramic
Công năng Gạch lát nền
Bề mặt Men Matt, Mài cạnh
Đơn Vị Tính Hộp