Picenza

Picenza


Bình nước nóng N30EU

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N30EU Mã sản phẩm: N30EU Thể tích: 30L Màu sắc: Đỏ trắng

Bình nước nóng E20EU

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N20EU Mã sản phẩm: N20EU Thể tích: 20L Màu sắc: Trắng đỏ

Bình nước nóng N30EW

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N30EW Mã sản phẩm: N30EW Kích thước: 620 x 335 x 340mm Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng S40E

Tên sản phẩm: Bình nước nóng S40E Mã sản phẩm: S40E Thể tích: 40L Màu sắc: Xanh trắng

Bình nước nóng S10E

Tên sản phẩm: Bình nước nóng S10E Mã sản phẩm: S10E Thể tích: 10L Màu sắc: Xanh trắng

Bình nước nóng N20EW

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N20EW Mã sản phẩm: N20EW Kích thước: 550 x 280 x 300mm Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa PP nguyên sinh

Bình nước nóng N15EW

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N15EW Mã sản phẩm: N15EW Kích thước: 500 x 280 x 300mm Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng V30EW

Tên sản phẩm: Bình nước nóng V30EW Mã sản phẩm: V30EW Kích thước: 445 x 440 x 380mm Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng V20EW

Tên sản phẩm: Bình nước nóng V20EW Mã sản phẩm: V20EW Kích thước: 360 x 355 x 340mm Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng V15EW

Tên sản phẩm:  Tên sản phẩm: Bình nước nóng N15EW Mã sản phẩm: N15EW Kích thước: 360 x 355 ...
Đang xem 1/1 trang. Tổng số: 10 bản ghi được tìm thấy.