Máy hút mùi

Máy hút mùi


Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70I Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70I
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70I
Giá bán: 3,280,000 2,460,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 82 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70B Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70B
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - R70B
Giá bán: 3,180,000 2,385,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 82 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 08 BLACK Máy hút khử mùi cao cấp SV - 08 BLACK
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 08 BLACK
Giá bán: 3,480,000 2,610,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 100 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 BLACK Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 BLACK
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 BLACK
Giá bán: 3,480,000 2,685,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 inox Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 inox
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 270 inox
Giá bán: 3,580,000 2,610,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Black Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Black
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Black
Giá bán: 3,480,000 2,535,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Black Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Black
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Black
Giá bán: 3,380,000 2,685,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Inox Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Inox
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 Inox
Giá bán: 3,580,000 2,685,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Inox Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Inox
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 60 Inox
Giá bán: 3,480,000 2,910,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 W Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 W
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 W
Giá bán: 3,880,000 2,910,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 WR Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 WR
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 70 WR
Giá bán: 3,880,000 2,910,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220 - 240/ 50-60HZ
 Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 2 x 100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700 SYP Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700 SYP
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700 SYP
Giá bán: 3,880,000 2,910,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220-240 / 50-60 Hz
✅ Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 1x100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 600/ 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 600 SYP Máy hút khử mùi cao cấp SV - 600 SYP
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 600 SYP
Giá bán: 3,780,000 3,060,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp : 220-240 / 50-60 Hz
✅ Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 1x100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 600/ 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700C Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700C
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 700C
Giá bán: 4,080,000 3,060,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp: 220-240/ 50-60 Hz
✅ Công suất hút: 700m3/h
 Độ ồn: <45 dB
✅ Động cơ: 1x100W
 Ống thoát:  đường kính 120 mm
✅ Kích thước: 700 x 500 x 140 mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 190 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 190
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 190
Giá bán: 4,890,000 3,667,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 180 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 180
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 180
Giá bán: 4,690,000 3,517,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 170 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 170
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 170
Giá bán: 4,690,000 3,517,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 320 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 320
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 320
Giá bán: 5,320,000 4,260,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 327 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 327
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 327
Giá bán: 5,680,000 4,260,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 380 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 380
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 380
Giá bán: 5,690,000 4,267,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 325 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 325
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 325
Giá bán: 5,380,000 4,035,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 328 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 328
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 328
Giá bán: 5,890,000 4,492,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - 386 Máy hút khử mùi cao cấp SV - 386
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - 386
Giá bán: 5,990,000 4,492,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV - H360 Máy hút khử mùi cao cấp SV - H360
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV - H360
Giá bán: 5,990,000 4,492,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV -350 Máy hút khử mùi cao cấp SV -350
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV -350
Giá bán: 5,990,000 4,492,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV -355 Máy hút khử mùi cao cấp SV -355
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV -355
Giá bán: 5,990,000 4,492,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV -529 Máy hút khử mùi cao cấp SV -529
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV -529
Giá bán: 6,280,000 4,710,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV -527 Máy hút khử mùi cao cấp SV -527
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV -527
Giá bán: 6,080,000 4,560,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388SI-90 Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388SI-90
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388SI-90
Giá bán: 6,280,000 4,710,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388SI-70 Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388SI-70
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388SI-70
Giá bán: 6,180,000 4,635,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388-90 Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388-90
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388-90
Giá bán: 6,480,000 4,860,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)

Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388-70 Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388-70
new
-25%
Máy hút khử mùi cao cấp SV-3388-70
Giá bán: 6,280,000 4,710,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Công suất hút: 1300m3/h
 Độ ồn: <50 dB
✅ Động cơ: 1x170W
 Ống thoát: 2m đường kính 150 mm
✅ Kích thước: 700/900 x 440 x (600-1200)mm (DxRxC)