Kích thước 600x600

Kích thước 600x600


Gạch lát pocelain 60x60 6616
Giá bán: 170,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: 6616
Kích thước (cm/viên): 60x60cm
Màu sắc: Tông vàng
Chất liệu: Porcelain - Men bóng
Công năng: Gạch lát nền
Xuất xứ: Việt Nam
Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch lát 60x60 Tasa 6691
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6691

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6657
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6657

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6653
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6653

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6652
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6652

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6651
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6651

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6642
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6642

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6641
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6641

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6639
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6639

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6628
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6628

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6625
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6625

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6621
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6621

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6618
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6618

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6615
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6615

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6613
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6613

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6412
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6412

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Matt
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6410
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6410

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Matt
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6722
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6722

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6716
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6716

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6713
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6713

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6712
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6712

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6708
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6708

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6707
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6707

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Pocelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6462
Giá bán: 210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6462

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Porcelian -Matt
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6953
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6953

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Granite Bán sứ
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6919
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6919

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Porcelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6918
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6918

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Porcelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6914
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6914

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Porcelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6913
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6913

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Porcelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6912
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6912

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Porcelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6911
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6911

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Porcelain - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 60x60 Tasa 6909
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 6909

 

Nhãn hiệu: TASA
Chất liệu: Granit bán sứ - Bóng
Kích thước: 600x600
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2