Kích thước 600x600 Prime

Kích thước 600x600


Gạch lát Prime 8254
Giá bán: 260,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông tin cơ bản:
03.600600.08254 Kích thước (mm): 600x600 Bề mặt: Nhám Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong Thương hiệu: Gạch Prime Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prime 8264
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Prime8264Thông tin cơ bản:
03.600600.08264 Kích thước (mm): 600x600 Bề mặt: Nhám và định hình Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong Thương hiệu: Gạch Prime Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prime 826
Giá bán: 260,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:


Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Nhám và định hình
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prime 8250
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:


Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Nhám
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Carving Prime 8282
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

03.600600.08282
Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Carving
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Carving Prime :8281
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm


Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Carving
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Carving Prime 8280
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

03.600600.08280
Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Carving
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch Carving Prime 8283
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch  Prime 03.600600.08283Thông tin cơ bản:
03.600600.08283 Kích thước (mm): 600x600 Bề mặt: Carving Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong Thương hiệu: Gạch Prime Loại gạch: Gạch lát nền
Gạch lát Carving Prime 8270
Giá bán: 240,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch lát Carving Prime 8267
Giá bán: 240,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch lát Carving Prime 8266
Giá bán: 240,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch lát Carving Prime 8265
Giá bán: 240,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch lát Prime 19864
Giá bán: 220,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch lát Prime 9790
Giá bán: 202,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch  Prime 12003
Giá bán: 202,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

Gạch  Prime 12003
Kích thước: 600 x 600 mm
Loại gạch: Gạch Men Sứ
Nhãn hiệu: Prime Excellence
Bề mặt: Nhẵn Bóng

Gạch lát Prime 12008
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

Gạch Prime

.12008
Kích thước: 600 x 600 mm
Loại gạch: Gạch Men Sứ
Nhãn hiệu: Prime Excellence
Bề mặt: Nhẵn Bóng

Gạch lát Prime 12007
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

Gạch lát Prime 600600.

Mô tả sản phẩm:

Gạch men sứ Prime 03.600600.12007
Kích thước: 600 x 600 mm
Loại gạch: Gạch Men Sứ
Nhãn hiệu: Prime Excellence
Bề mặt: Nhẵn Bóng


Kích thước: 600 x 600 mm
Loại gạch: Gạch Men Sứ
Nhãn hiệu: Prime Excellence
Bề mặt: Nhẵn Bóng

Gạch lát Prime 9669
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

14.600600.09669
Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Hiệu Ứng Hạt Đường
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prime 9873
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Prime 03.600600.09873Thông tin cơ bản:
03.600600.09873 Kích thước (mm): 600x600 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Digit Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong Thương hiệu: Gạch Prime Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prieme 9046
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch lát Prime 9201
Giá bán: 185,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát Prime Thông tin cơ bản:
03.600600.09201 Kích thước (mm): 600x600 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Digit Nhà sản xuất: Prime Tiền Phong Thương hiệu: Gạch Prime Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prime 9686
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:


Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Mài bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Lộc
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prime 9655
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

14.600600.09655
Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Lộc
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch Prime lát 9654
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

14.600600.09655
Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Lộc
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền

Gạch lát Prime 9654
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

14.600600.09654
Kích thước (mm): 600x600
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Lộc
Thương hiệu: Gạch Prime
Loại gạch: Gạch lát nền