Kích thước 500x500

Kích thước 500x500


Gạch lát Catalan 50x50 5556
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5556

Mã sản phẩm: 5556

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt,Định hình

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: Hộp

Gạch lát Catalan 50x50 5555
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5555

Mã sản phẩm: 5555

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt,Định hình

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5511
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5511

Mã sản phẩm: 5511

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5510
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5510

Mã sản phẩm: 5510

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5509
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5509

Mã sản phẩm: 5509

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5508
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5508

Mã sản phẩm: 5508

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5507
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5507

Mã sản phẩm: 5507

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch ốp Catalan 50x50 3665
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Catalan 30x60 3665

Mã sản phẩm: 3665

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Ceramic - Bóng

Công năng: Gạch ốp tường

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5505
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5505

Mã sản phẩm: 5505

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5504
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5504

Mã sản phẩm: 5504

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5503
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5503

Mã sản phẩm: 5503

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5502
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5502

Mã sản phẩm: 5502

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5501
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5501

Mã sản phẩm: 5501

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát Catalan 50x50 5511
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch lát nền Catalan 50x50cm 5511

Mã sản phẩm: 5511

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 50x50

Loại gạch: Men Matt, Hiệu Ứng Sugar

Công năng: Gạch lát nền

Đơn vị tính: M2

Gạch lát 50x50 Catalan 5684
Giá bán: 93,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã hiệu sản phẩm: 5684

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 500x500 mm

Bề mặt: nhẵn bóng

Chất liệu gạch; Gạch men ceramic

Công nghệ: kỹ thuật số

Đơn vị tính: M2

Gạch lát 50x50 Catalan 5610
Giá bán: 93,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã hiệu sản phẩm: 5610

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 500x500 mm

Bề mặt: nhẵn bóng

Chất liệu gạch; Gạch men ceramic

Công nghệ: kỹ thuật số

Đơn vị tính: M2

Gạch lát 50x50 Catalan 5212
Giá bán: 93,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã hiệu sản phẩm: 5212

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 500x500 mm

Bề mặt: nhẵn bóng

Chất liệu gạch; Gạch men ceramic

Công nghệ: kỹ thuật số

Đơn vị tính: M2

Gạch lát 50x50 Catalan 5209
Giá bán: 93,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã hiệu sản phẩm: 5209

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 500x500 mm

Bề mặt: nhẵn bóng

Chất liệu gạch; Gạch men ceramic

Công nghệ: kỹ thuật số

Đơn vị tính: M2

Gạch lát 50x50 Catalan 5203
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã hiệu sản phẩm: 5203

Hãng sản xuất: Catalan

Kích thước: 500x500 mm

Bề mặt: nhẵn bóng

Chất liệu gạch; Gạch men ceramic

Công nghệ: kỹ thuật số

Đơn vị tính: M2