Kích thước 400x800 Catalan

Kích thước 400x800


Gạch ốp Catalan 25.5x78 4609
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 4609
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch  Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 400x800 4508
Giá bán: 65,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 4508
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch  Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 4609
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 4609
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch  Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 4507
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 4507
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch  Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 4607
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 4607
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch  Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 4506
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 4506
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch  Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2