Kích thước 400x400

Kích thước 400x400


Gạch lát 40x40 Tasa 4115
Giá bán: 220,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

- Gạch lát Tasa 4115

- Mã sản phẩm: 4115

- Kích thước (cm/viên): 40x40

- Chất liệu: Ceramic -Matt

 - Thương hiệu: Gạch Tasa

-  Đơn vị tính : M2

Gạch lát 40x40 Tasa 4113
Giá bán: 220,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

- Gạch lát Tasa 4113

- Mã sản phẩm: 4113

- Kích thước (cm/viên): 40x40

- Chất liệu: Ceramic -Matt

 - Thương hiệu: Gạch Tasa

-  Đơn vị tính : M2

Gạch lát 40x40 Tasa 4101
Giá bán: 220,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

- Gạch lát Tasa 4101

- Mã sản phẩm: 4101

- Kích thước (cm/viên): 40x40

- Chất liệu: Ceramic - Suger

 - Thương hiệu: Gạch Tasa

-  Đơn vị tính : M2

Gạch lát 40x40 Tasa 4102
Giá bán: 220,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

- Gạch lát Tasa 4102

- Mã sản phẩm: 4102

- Kích thước (cm/viên): 40x40

- Chất liệu: Ceramic - Suger

 - Thương hiệu: Gạch Tasa

-  Đơn vị tính : M2