Kích thước 400x400 Taicera

Kích thước 400x400


GẠCH 40x40 TAICERA G49034
Giá bán: 179,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
 • Mã sản phẩm: G49034
 • Kích thước: 40x40
 • Xương gạch: Granite
 • Thương hiệu : Taicera
 • Đơn vị tính: M2
GẠCH 40x40 TAICERA G49005
Giá bán: 179,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
 • Mã sản phẩm: G49005
 • Kích thước: 40x40
 • Xương gạch: Granite
 • Thương hiệu : Taicera
 • Đơn vị tính: M2
GẠCH 40x40 TAICERA G49001
Giá bán: 179,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
 • Mã sản phẩm: G49001
 • Kích thước: 40x40
 • Xương gạch: Granite
 • Thương hiệu : Taicera
 • Đơn vị tính: M2