Kích thước 300x600 Prime

Kích thước 300x600


Gạch Prime 9691
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.09691
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 9666
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.09666
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 9660
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.09660
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 8646
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch  Prime 8646 cao cấp ( Viên Điểm )Thông tin cơ bản:
Mã sản phẩm: 8646 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường 8 viên: 1 hộp 1 hộp = 1,44m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 8574
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Prime 05.300600.08574Thông tin cơ bản:
05.300600.08574 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 8564
Giá bán: 50,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

Gạch điểm 30x60 Prime 05.300600.08564Thông tin cơ bản:
05.300600.08564 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9833
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường điểm Prime 05.300600.09833Thông tin cơ bản:
05.300600.09833 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Digit Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp tường Prime 8431
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ceramic ốp tường Prime 05.300600.08431Thông tin cơ bản:
05.300600.08431 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp tường Prime 8421
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.08421
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 12978
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phâm: 005.300600.12978
Tên sản phẩm: Gạch ốp Prime 05.300600.12978
Kích thước: 300 x 600 mm
Loại gạch: Gạch Ốp
Nhãn hiệu: Prime Excellence
Bề mặt: Định hình, men bóng

Gạch ốp Prime 8352
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Prime 300600.08352Thông tin cơ bản:
Mã sản phẩm: 05.300600.08352 Tên sản phẩm: Gạch ốp Prime 05.300600.08352 Kích thước: 300 x 600 mm Loại gạch: Gạch Ốp Nhãn hiệu: Prime Evolution Bề mặt: Nhẵn Bóng

Gạch ốp Prime 8651
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp Prime .300600.08351Thông tin cơ bản:
Mã sản phẩm: 05.300600.08351 Tên sản phẩm: Gạch ốp Prime 05.300600.08351 Kích thước: 300 x 600 mm Loại gạch: Gạch Ốp Nhãn hiệu: Prime Evolution Bề mặt: Nhẵn Bóng

Gạch ốp Prime 8633
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Gạch ốp prime 8630
Giá bán: 165,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: 8630
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
8 viên: 1 hộp
1 hộp = 1,44m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp tường 30×60 Prime 8629
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 8629
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
8 viên: 1 hộp
1 hộp = 1,44m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 8518
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:


Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 8517
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:


Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 8511
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:


Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 8439
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông tin cơ bản:
0Bề mặt: Nhẵn bóng

Nhãn hiệu: Prime Evolution

Nhà sản xuất: Prime Đại Việt

Kích thước: 300x600 mm

Loại gạch: Gạch Ceramic,

Gạch ốp tường Đơn vị tính: /m2

Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch vân đá Prime 8563
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông tin cơ bản:
Bề mặt: Nhẵn bón

 Nhãn hiệu: Prime Evolution

Nhà sản xuất: Prime Đại Việt

Kích thước: 300x600 mm

Loại gạch: Gạch Ceramic,

Gạch Ốp Tường Đơn vị tính: /m2

Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9659
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9543
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9690
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9526
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp lát
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9831
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

05.300600.09831
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Priem 9832
Giá bán: 165,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:


Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Priem 9843
Giá bán: 160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Lộc
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9609
Giá bán: 155,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhám
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9608
Giá bán: 155,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhám
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9607
Giá bán: 155,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhám
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9606
Giá bán: 155,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Bề mặt: Nhám
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9605
Giá bán: 155,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.09605
Bề mặt: Nhám
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime