Kích thước 255x780

Kích thước 255x780


Gạch ốp Catalan 25.5x78 2551
Giá bán: 230,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2551
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain - Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 2552
Giá bán: 230,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2552
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain - Matt mài cạnh
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 2513
Giá bán: 90,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2513
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain - Bóng mài Nano
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính Viên
Gạch ốp Catalan 25.5x78 2512
Giá bán: 90,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2512
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain - Bóng mài Nano
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính Viên
Gạch ốp Catalan 25.5x78 2509
Giá bán: 230,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2509
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain - Bóng mài Nano
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 2505
Giá bán: 230,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2505
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain - Bóng mài Nano
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 2508
Giá bán: 230,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2508
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain - Bóng mài Nano
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2
Gạch ốp Catalan 25.5x78 2504
Giá bán: 230,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm 2504
Thương hiệu Catalan
Kích thước gạch 255x780mm
Loại gạch Porcelain -  Bóng Mài cạnh Nano
Công năng Gạch ốp
Đơn Vị Tính m2