Kích thước 150x800

Kích thước 150x800


Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1581 Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1581
-105,000
Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1581
Giá bán: 385,000 280,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 1581
Kích thước (cm/viên): 15x80
Chất liệu: Porcelain

Men:Matt
Công năng: Gạch lát nền

 

Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1584 Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1584
-105,000
Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1584
Giá bán: 385,000 280,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 1584
Kích thước (cm/viên): 15x80
Chất liệu: Porcelain
Men: Matt

Thương hiệu: TASA
 

Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1583 Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1583
-105,000
Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1583
Giá bán: 385,000 280,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 1583
Kích thước (cm/viên): 15x80
Chất liệu: Porcelain

Men : Matt

Thương hiệu : TASA

 

Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1582 Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1582
-105,000
Gạch lát nền vân gỗ 15x80 Tasa 1582
Giá bán: 385,000 280,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: 1582
Kích thước (cm/viên): 15x80
Chất liệu: Porcelain
Men: Matt

Thương hiệu: TASA