Kích thước 150x800 CMC

Kích thước 150x800


Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158014
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158014

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158013
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158013

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158012
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158012

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158010
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158010

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158009
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158009

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158008
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158008

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158007
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158007

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158006
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158006

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158005
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158005

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158003
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158003

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2