Gạch Tasa

Gạch Tasa


Gạch lát pocelain 60x60 6616
Giá bán: 170,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

Mã sản phẩm: 6616
Kích thước (cm/viên): 60x60cm
Màu sắc: Tông vàng
Chất liệu: Porcelain - Men bóng
Công năng: Gạch lát nền
Xuất xứ: Việt Nam
Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch lát 80x80 Tasa 8356
Giá bán: 510,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8356

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving Gold
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8355
Giá bán: 510,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8355

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving Gold
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8354
Giá bán: 510,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8354

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving Gold
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8353
Giá bán: 510,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8353

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving Gold
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8352
Giá bán: 510,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8352

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving Gold
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8329
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8329

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8328
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8328

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8327
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8327

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8326
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8326

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8325
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8325

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8323
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8323

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8322
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8322

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8321
Giá bán: 305,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8321

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Carving
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8126
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8126

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8126
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8126

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8117
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8117

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8115
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8115

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8111
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8111

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8110
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8110

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8109
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8109

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8108
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8108

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8107
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8107

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8106
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8106

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8105
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8105

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8104
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8104

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8102
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8102

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8101
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8101

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8264
Giá bán: 255,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8264

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Matt
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8263
Giá bán: 255,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8263

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Matt
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8262
Giá bán: 255,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8262

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Matt
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2
Gạch lát 80x80 Tasa 8170
Giá bán: 246,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: 8170

 

Kích thước: 800×800
Chất liệu: Porcelain – Bóng
Thương hiệu : TASA
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: M2