Gạch ốp tường

Gạch ốp tường


Gạch ốp 60x86 Tasa 8646
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8646

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 60x86 Tasa 8644
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8644

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 60x86 Tasa 8645
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8645

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 60x86 Tasa 8642
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8642

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 60x86 Tasa 8641
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8641

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 60x86 Tasa 8686
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8686

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 60x86 Tasa 8685
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8685

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 60x86 Tasa 8682
Giá bán: 78,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

MSP: 8682

 

Kích thước: 600×860
Thương hiệu: TASA
Chất liệu: Ceramic
Xuất xứ: Việt Nam
Đơn vị tính: Viên
Gạch ốp 40x80 Tasa 4276-4277
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4276-4277

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic 

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch ốp 40x80 Tasa 4273-4274
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4273-4274

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic 

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch ốp 40x80 Tasa 4130-4131-4132
Giá bán: 220,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4130-4131-4132

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic - Bóng 

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch ốp 40x80 Tasa 4813
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4813

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic - Bóng 

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch ốp 40x80 Tasa 4803-4804
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4803-4804

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic - Bóng 

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch ốp 40x80 Tasa 4917-4918-4919
Giá bán: 195,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4917-4918-4919

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic - Bóng mài mặt

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch ốp 40x80 Tasa 4904-4905-4906
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4904-4905-4906

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic - Men bóng

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch ốp 40x80 Tasa 4901-4902
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Mã sản phẩm: 4901 -4902

-Kích thước (cm/viên): 40x80

-Chất liệu: Ceramic - Men bóng

 -Thương hiệu: Gạch Tasa

Gạch Ốp TASA 3843-3844-3845
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :  3843-3844-3845
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 47.000/viên
Gạch Ốp TASA 3837-3838-3839
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3837-3838-3839
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm : 47.000/viên
Gạch Ốp TASA  3834-3835-3836
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3834-3835-3836
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
 • Viên điểm :47.000đ/viên
Gạch Ốp TASA  3831-3832-3833
Giá bán: 180,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3831-3832-3833
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic - Bóng mài mặt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3734-3735-3736
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3734-3735-3736
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-matt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3713-3714-3774
Giá bán: 140,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3713-3714-3774
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-matt
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3666-3667-3668
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3666-3667-3668
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng mài mặt.
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3664-3665
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3664-3665
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng mài mặt.
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3662-3663
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3662-3663
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng mài mặt.
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 3646-3647-3648
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :3646-3647-3648
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Caramic - Bóng
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA 3643-3644-3645
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :3643-3644-3645
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Caramic - Bóng
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3600
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3600
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Ceramic-bóng
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3348-3349-3350
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3348-3349-3350
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3345-3346-3347
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3342-3343-3344
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3339-3340-3341
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm :3339-3340-3341
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2
Gạch Ốp TASA  3336-3337-3338
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

 

 • Mã Sản Phẩm : 3336-3337-3338
 • Kích thước : 300x600 mm
 • Thương hiệu : TASA
 • Chất Liệu : Porcelain
 • Đơn vị tính : M2