Gạch điểm

Gạch điểm


Gạch Prime 9691
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.09691
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 9666
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.09666
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 9660
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.09660
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Digit
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 8646
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch  Prime 8646 cao cấp ( Viên Điểm )Thông tin cơ bản:
Mã sản phẩm: 8646 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường 8 viên: 1 hộp 1 hộp = 1,44m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 8574
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường Prime 05.300600.08574Thông tin cơ bản:
05.300600.08574 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch Prime 8564
Giá bán: 50,000 đ
0
Mô tả tóm tắt:

Gạch điểm 30x60 Prime 05.300600.08564Thông tin cơ bản:
05.300600.08564 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 9833
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ốp tường điểm Prime 05.300600.09833Thông tin cơ bản:
05.300600.09833 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Digit Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch Ốp Tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp tường Prime 8431
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Gạch ceramic ốp tường Prime 05.300600.08431Thông tin cơ bản:
05.300600.08431 Bề mặt: Nhẵn bóng Nhãn hiệu: Prime Evolution Nhà sản xuất: Prime Đại Việt Kích thước: 300x600 mm Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp tường Đơn vị tính: /m2 Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp tường Prime 8421
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mô tả sản phẩm:

05.300600.08421
Bề mặt: Nhẵn bóng
Nhãn hiệu: Prime Evolution
Nhà sản xuất: Prime Đại Việt
Kích thước: 300x600 mm
Loại gạch: Gạch Ceramic, Gạch ốp tường
Đơn vị tính: /m2
Thương hiệu: Gạch Prime

Gạch ốp Prime 12978
Giá bán: 50,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phâm: 005.300600.12978
Tên sản phẩm: Gạch ốp Prime 05.300600.12978
Kích thước: 300 x 600 mm
Loại gạch: Gạch Ốp
Nhãn hiệu: Prime Excellence
Bề mặt: Định hình, men bóng