Gạch CMC

Gạch CMC


Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158014
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158014

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158013
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158013

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158012
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158012

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158010
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158010

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158009
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158009

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158008
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158008

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158007
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158007

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158006
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158006

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158005
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158005

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×80 CMC W158003
Giá bán: 235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

MSP: W158003

Kích thước: 150×800 mm

Sản xuất : CMC Việt nam

Chất liệu: Ceramic

Bề Mặt : Men Mat chống trơn

Đơn vị tính: m2

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×90 mã W159006
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: W159006
Kích thước:     15×90 cm
Chất liệu gạch: pocerlain

Thương hiệu :   CMC

Đơn vị tính : M2

 

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×90 mã W159004
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: W159004
Kích thước:     15×90 cm
Chất liệu gạch: pocerlain

Thương hiệu :   CMC

Đơn vị tính : M2

 

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×90 mã W159003
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: W159003
Kích thước:     15×90 cm
Chất liệu gạch: pocerlain

Thương hiệu :   CMC

Đơn vị tính : M2

 

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×90 mã W159002
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: W159002
Kích thước:     15×90 cm
Chất liệu gạch: pocerlain

Thương hiệu :   CMC

Đơn vị tính : M2

 

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×90 mã W159001
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: W159001
Kích thước:     15×90 cm
Chất liệu gạch: pocerlain

Thương hiệu :   CMC

Đơn vị tính : M2

 

Gạch thẻ vân gỗ CMC 15×90 mã W159005
Giá bán: 245,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Mã sản phẩm: W159005
Kích thước:     15×90 cm
Chất liệu gạch: pocerlain

Thương hiệu :   CMC

Đơn vị tính : M2

 

Gạch ốp trang trí PRATINO PRS 242
Giá bán: 270,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
  • Mã sản phẩm: PRS 242
  • Hãng sản xuất: PRATINO
  • Kích thước: 200x400 mm
  • Bề mặt: Sugar chống xước
  • Chất liệu gạch : Gạch Ceramic
  • Đơn vị tính: M2
Gạch Thẻ 10x33 CMC DG10334-DG10335-DG10337-DG10338
Giá bán: 270,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Kích thước viên : 100x330 mm

-Mã Sản Phẩm : CMC  DG10334-DG10335-DG10337-DG10338

-Hãng sãn xuất: CMC - Việt Nam

-Chất liệu: Granite Bán Sứ

-Đơn vị tính: Hộp

Gạch Thẻ 10x33 CMC DG10331-DG10332-DG103317-DG103318
Giá bán: 280,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Kích thước viên : 100x330 mm

-Mã Sản Phẩm : CMC  DG10331-DG10332-DG103317-DG103318

-Hãng sãn xuất: CMC - Việt Nam

-Chất liệu: Granite Bán Sứ

-Đơn vị tính: Hộp

Gạch thẻ CMC TH10331-TH10332-TH10336-TH10337-TH10338
Giá bán: 250,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

-Kích thước viên : 100x330 mm

-Mã Sản Phẩm : CMC TH10331-TH10332-TH10336-TH10337-TH10338

-Hãng sãn xuất: CMC - Việt Nam

-Chất liệu: Granite Bán Sứ

-Đơn vị tính: Hộp

Gạch lát nền CMC 80x80 MT88008
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88008
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 MT88007
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88007
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 MT88006
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88006
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 MT88005
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88005
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 MT88004
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88004
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 MT88003
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88003
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 MT88002
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88002
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 MT88001
Giá bán: 480,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MT88001
Bề Mặt Phẳng
Công Nghệ Granite - chống muối tan 
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 VT88006
Giá bán: 410,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm VT88006
Bề Mặt phẳng
Công Nghệ SHD-Digital
Men Vi tinh kim cương siêu bóng
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 VT88010
Giá bán: 380,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm VT88010
Bề Mặt phẳng
Công Nghệ SHD-Digital
Men Vi tinh kim cương siêu bóng
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 VT88009
Giá bán: 380,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm VT88009
Bề Mặt phẳng
Công Nghệ SHD-Digital
Men Vi tinh kim cương siêu bóng
Nhãn hiệu  CMC
Gạch lát nền CMC 80x80 VT88008
Giá bán: 380,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm VT88008
Bề Mặt phẳng
Công Nghệ SHD-Digital
Men Vi tinh kim cương siêu bóng
Nhãn hiệu  CMC