Kích thước 500x500

Kích thước 500x500


Gạch lát nền CMC MC5529
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC5529
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt Suger
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC5528
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC5528
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt Suger
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC5527
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC5527
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt Suger
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC5525
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC5525
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt Suger
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC MC5523
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm MC5523
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt Suger
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC SR5520
Giá bán: 130,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm SR5520
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt Suger
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC SR5519
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm SR5519
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC SR5506
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm SR5506
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic - Matt
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC SC5505
Giá bán: 125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm SC5505
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC AHT535
Giá bán: 110,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm AHT535
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC AHT532
Giá bán: 110,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm AHT532
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2
Gạch lát nền CMC AHT506
Giá bán: 110,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:
Mã Sản Phẩm AHT506
Thương hiệu CMC
Kích thước gạch 50x50
Chất liệu :  Ceramic
Công năng Gạch lát
Đơn Vị Tính m2