Cây sen tắm Toto

Cây sen tắm Toto


Sen cây Toto TBS02302V/DGH104ZR/DM907CS nóng lạnh
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Sen cây Toto TBG04302V/DGH104ZR/DM907C1S nóng lạnh
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Sen cây TOTO TBG04302V/DGH104ZR/DM907C1S

Vòi sen cây kết hợp vòi xả bồn nóng lạnh kèm bát sen mạ

Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MPa

Lớp mạ: Nickel Chrome

TBG04302V: Củ sen nóng lạnh - Xuất xứ: Việt Nam

DGH104ZR: Tay sen 1 chế độ - Xuất xứ: Việt Nam

DM907C1S: Thân sen cây vuông - Xuất xứ: Trung Quốc

Sen cây Toto TBG02302V/DGH108ZR/DM907C1S nóng lạnh
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Sen cây TOTO TBG02302V/DGH108ZR/DM907C1S

Vòi sen kết hợp vòi xả bồn nóng lạnh kèm bát sen mạ

Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MPa

Lớp mạ: Nickel Chrome

TBG02302V: Củ sen nóng lạnh - Xuất xứ: Việt Nam

DGH108ZR: Tay sen 5 chế độ - Xuất xứ: Việt Nam

DM907C1S: Thân sen cây vuông - Xuất xứ: Trung Quốc

Sen cây Toto TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ Sen cây Toto TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ
new
Sen cây Toto TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ
Giá bán: Mời liên hệ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Vòi sen cây của thương hiệu thiết bị vệ sinh TOTO

Sen cây TOTO TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS kết hợp thân sen cây và vòi xả bồn kèm bát sen mạ

Sen cây Toto TBV03429V/DGH104ZR/DM907CS nhiệt độ

Áp lực nước: 0.15MPa ~ 0.75MPa

Lớp mạ: Nickel Chrome

TBV03429V: Củ sen nóng lạnh - Xuất xứ: Nhật Bản

DGH104ZR: Tay sen - Xuất xứ: Trung Quốc

DM907CS: Thân sen cây - Xuất xứ: Trung Quốc