Bình nóng lạnh Picenza

Bình nóng lạnh Picenza


Bình nước nóng N30EU
Giá bán: 2,700,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N30EU

Mã sản phẩm: N30EU

Thể tích: 30L

Màu sắc: Đỏ trắng

Bình nước nóng E20EU
Giá bán: 2,450,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N20EU

Mã sản phẩm: N20EU

Thể tích: 20L

Màu sắc: Trắng đỏ

Bình nước nóng S40E
Giá bán: 3,100,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng S40E

Mã sản phẩm: S40E

Thể tích: 40L

Màu sắc: Xanh trắng

Bình nước nóng S10E
Giá bán: 1,688,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng S10E

Mã sản phẩm: S10E

Thể tích: 10L

Màu sắc: Xanh trắng

Bình nước nóng N30EW
Giá bán: 2,438,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N30EW

Mã sản phẩm: N30EW

Kích thước: 620 x 335 x 340mm

Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng N20EW
Giá bán: 2,288,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N20EW

Mã sản phẩm: N20EW

Kích thước: 550 x 280 x 300mm

Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa PP nguyên sinh

Bình nước nóng N15EW
Giá bán: 2,125,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N15EW

Mã sản phẩm: N15EW

Kích thước: 500 x 280 x 300mm

Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng V30EW
Giá bán: 2,288,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng V30EW

Mã sản phẩm: V30EW

Kích thước: 445 x 440 x 380mm

Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng V20EW
Giá bán: 2,100,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: Bình nước nóng V20EW

Mã sản phẩm: V20EW

Kích thước: 360 x 355 x 340mm

Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Bình nước nóng V15EW
Giá bán: 1,850,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Tên sản phẩm: 

Tên sản phẩm: Bình nước nóng N15EW

Mã sản phẩm: N15EW

Kích thước: 360 x 355 x 300mm

Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh

Mã sản phẩm: N15EW

Kích thước: 360 x 355 x 300mm

Chất liệu: Vỏ bình: chất liệu nhựa ABS nguyên sinh