Bếp gas

Bếp gas


Bếp gas âm cao cấp SV- 373S Bếp gas âm cao cấp SV- 373S
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 373S
Giá bán: 4,580,000 3,435,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 630 x 350 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 272S Bếp gas âm cao cấp SV- 272S
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 272S
Giá bán: 4,380,000 3,285,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 720S Bếp gas âm cao cấp SV- 720S
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 720S
Giá bán: 5,190,000 3,892,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 702S Bếp gas âm cao cấp SV- 702S
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 702S
Giá bán: 5,290,000 3,967,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 101 Bếp gas âm cao cấp SV- 101
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 101
Giá bán: 5,290,000 3,967,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 401 Bếp gas âm cao cấp SV- 401
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 401
Giá bán: 6,980,000 5,235,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 201 Bếp gas âm cao cấp SV- 201
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 201
Giá bán: 6,880,000 5,160,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 728 Bếp gas âm cao cấp SV- 728
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 728
Giá bán: 6,990,000 5,242,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 718 Bếp gas âm cao cấp SV- 718
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 718
Giá bán: 6,990,000 5,242,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 818 Bếp gas âm cao cấp SV- 818
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 818
Giá bán: 7,080,000 5,310,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 808 Bếp gas âm cao cấp SV- 808
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 808
Giá bán: 7,080,000 5,310,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 302 Bếp gas âm cao cấp SV- 302
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 302
Giá bán: 7,180,000 5,385,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 630 x 350 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 502 Bếp gas âm cao cấp SV- 502
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 502
Giá bán: 7,280,000 5,460,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 703S Bếp gas âm cao cấp SV- 703S
new
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 703S
Giá bán: 7,580,000 5,685,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 738 Bếp gas âm cao cấp SV- 738
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 738
Giá bán: 7,880,000 5,910,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.35 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 730 x 430 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 228 Black Bếp gas âm cao cấp SV- 228 Black
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 228 Black
Giá bán: 7,880,000 5,910,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 209 Caro Bếp gas âm cao cấp SV- 209 Caro
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 209 Caro
Giá bán: 8,280,000 6,210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV- 209 Black Bếp gas âm cao cấp SV- 209 Black
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV- 209 Black
Giá bán: 8,280,000 6,210,000 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 450 mm
 Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm

Bếp gas âm cao cấp SV-01 GT Bếp gas âm cao cấp SV-01 GT
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV-01 GT
Giá bán: 8,990,000 6,742,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
✅ Công suất: 2000 W 
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 420 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò

Bếp gas âm cao cấp SV-02 GT Bếp gas âm cao cấp SV-02 GT
-25%
Bếp gas âm cao cấp SV-02 GT
Giá bán: 9,990,000 7,492,500 đ

Kho hàng : Còn hàng

Mô tả tóm tắt:

Thông số kỹ thuật

✅ Điện áp: 220 - 240V, 50/60 Hz
✅ Công suất: 2000 W 
✅ Kích thước mặt kính: 750 x 420 mm
✅ Kích thước khoét đá: 680 x 380 mm
✅ Lượng gas tiêu thụ: 0.37 kg gas/h/lò